Χρειαζόμαστε κι άλλους! Προγραμματιστές, γραφίστες, πωλητές, συνοδούς κλπ κλπ..

Ξεκινώντας τη νέα περίοδο, ετοιμάζουμε και νέα πράγματα! Για να τα υλοποιήσουμε, χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο. Υπάρχουν λοιπόν θέσεις πλήρους απασχόλησης αλλά και ημιαπασχόλησης! Δείτε παρακάτω τι ακριβώς ψάχνουμε, κι επικοινωνήστε μαζί μας!

No 1: Προγραμματιστής (σε γενικές γραμμές...)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση Laravel framework
 • Πολύ καλή γνώση OOP PHP5
 • Πολύ καλή γνώση Javascript (jQuery / Angular)
 • Πολύ καλή γνώση HTML5 / CSS3 / Less / Bootstrap
 • Πολύ καλή γνώση σχεδίασης και χρήσης Bάσεων Δεδομένων (MySQL)
 • Πολύ καλή γνώση σε Ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση web services (Restful APIs)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας
 • Εμπειρία σε GitHub
 • Εμπειρία σε Elasticsearch
 • Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς

Νο 2: Graphic Designer

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση σε εργαλεία και εφαρμογές σχεδίασης (Adobe Illustrator / Adobe Photoshop)
 • Καλή γνώση αρχών διαδραστικού σχεδιασμού / UI / Usability & User Experience για website
 • Εξοικείωση με social media (Facebook / Twitter / Instagram)
 • Ταχύτητα, φρέσκιες ιδέες, σύγχρονη αισθητική
 • Προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα
 • 1-3 χρόνια προϋπηρεσία
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αν πρόκειται για άντρα)
 • Καλή γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Βασικές γνώσεις δημιουργίας video / video editing
 • Χρήση wordpress / Administration
 • Γνώσεις HTML / CSS θα εκτιμηθούν
 • Η θέση απαιτεί νεανικό στυλ, εμπορική προσέγγιση των δημιουργιών και τήρηση κανόνων που εμπορικά θα έχουν αποτέλεσμα.

Νο 3: Contract Manager

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Ικανότητα στις πωλήσεις μέσω τηλεφώνου
 • Τήρηση κανόνων και προδιαγραφών πάνω στη δουλειά
 • Αποτελεσματικότητα κάτω από πίεση χρόνου
 • Εξοικείωση με social media (Facebook / Twitter / Instagram)
 • Καλή γνώση γεωγραφίας
 • Προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα
 • 1-3 χρόνια προϋπηρεσία
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αν πρόκειται για άντρα) 
 • Καλή γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Χρήση wordpress / Administration Γνώση βασικών οικονομικών και λογιστικών
 • Περισσότερες γλώσσες

Νο 4: Υπάλληλος Γραφείου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Άριστη γνώση ορθογραφίας
 • Πολύ καλή γνώση Word
 • Πολύ καλή γνώση Excel
 • Πολύ καλή γνώση και χρήση Αγγλικών
 • Ορθοφωνία
 • Εξοικείωση με social media (Facebook/ Twitter/ Instagram)
 • Συνέπεια
 • Προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (εάν πρόκειται για άντρα)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση και χρήση λοιπών ξένων γλωσσών
 • 1-3 χρόνια προϋπηρεσία
 • Η θέση απαιτεί άριστη τήρηση κανόνων και οδηγιών, αντίληψη της συνολικής εργασίας και του ύφους του γραφείου

Νο 5: Συνοδός / Αρχηγός εκδρομής

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κοινωνικότητα / Επαφή με τον κόσμο
 • Εμπειρία πάνω στον τομέα των δημόσιων σχέσεων
 • Προσαρμοστικότητα στα προγράμματα εκδρομών (να μπορείς να ταξιδεύεις και Σαββατοκύριακα)
 • Καλή γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον)
 • Τήρηση κανόνων και προγράμματος για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Ηλικίες 22 - 28 (άντρες και γυναίκες)
 • Υπευθυνότητα και όρεξη για δουλειά

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας! Στείλε το βιογραφικό σου στο hr@18-24.gr